milieu  

Breda international Airport voert een strenge milieubeleid en stuur dit waar nodig bij. Wij exploiteren het vliegveld conform geldende wet- en regelgeving. Naast het eigen toezicht op 
geluidshinder en milieuhygiëne wordt Breda International Airport gecontroleerd door de inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

omgeving

Dagelijks maken vliegtuigen gebruik van Breda International Airport. Vooral voor lesvluchten, recreatieve en kleine zakelijke vluchten. Ook is er een beperkt aantal helikoptervluchten. De 
luchthaven doet er alles aan om overlast te voorkomen. Dit neemt niet weg dat er soms toch hinder is.
 

klachten

Toch overlast van Breda International Airport? Dan kunt een klacht direct bij het vliegveld indienen. Dit is ook mogelijk via de milieuklachtencentrale van de provincie.