____________1949____________

"Seppe Airport" wordt opgericht door wijlen Adrie van Campenhout. Het veld wordt opengesteld op 28 augustus 1949, echter alleen voor zweefvliegtuigen.

____________1961____________

Op 14 juli 1961 wordt "Seppe" een officieel luchtvaartterrein met de code EHSE - Seppe/Hoeven. Er mogen nu ook motorvliegtuigen landen.

____________1990____________

De grasbaan wordt in dit jaar verlengd van 600 meter naar 830 meter. Hierdoor is het mogelijk om grotere vliegtuigen te ontvangen op "Seppe Airport". 

____________1996____________

De verlengde grasbaan kon pas op 15 oktober 1996 in gebruik worden genomen. Op die datum beslisten de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de aanwijzing en zonering van Seppe.

____________2002____________

In 2002 kiest "Seppe" voor een verharde start- en landingsbaan.

____________2003____________

Op 28 mei 2003 wordt door de beslissing van de Raad van State de aanwijzing en zonering definitief.

____________2008____________

Per 1 januari 2008 wordt N.V. Vliegveld Seppe verkocht aan Seppe Holding B.V. Het vliegveld was tot deze datum eigendom van 13 gemeenten en de KvK en gaat verder onder de naam: Seppe Airport NV. Een eerste aanzet wordt de renovatie van het Havendienstgebouw.

____________2015____________

Vliegveld "Seppe" verandert haar naam in Breda International Airport.