Geluidsklachten

Heeft u overlast van Breda International Airport? Dan kunt u een klacht direct bij het vliegveld indienen. Dit is ook mogelijk via de milieuklachtencentrale van de provincie.